.. Uten å bruke en eneste krone! Ja, det er faktisk mulig gi ikke bare en, men syv gaver for livet uten noen anstrengelse fra din side. Jeg har sagt de tre magiske ordene til mine nærmeste: Jeg er organdonor.

Uten navn-1

I går var «SI DET»- dagen. Dagen hvor du forteller dine nærmeste at du ønsker å være organdonor. I Norge har vi ingen offisielle lister for hvem som er organdonorer så ved å fortelle dine nærmeste at du ønsker å være donor så er du det. Det er med andre ord din vilje som avgjør dette, og det er viktig at du forteller dette til dine pårørende slik at de vet hva ditt ønske er. Du kan også laste ned en app (Donorkort) hvor du skriver ned navnet ditt og navn og telefonnummer til to pårørende som kan bekrefte standpunktet ditt. Så la familien din slippe å ta dette valget når denne dagen kommer – la de vite at du ønsker å hjelpe mennesker å leve! Det er mye som kan diskuteres rundt døden, men at du ved å si JA til organdonasjon kan hjelpe opptil syv mennesker som har familier og venner å leve etter din tid her på jorden er over er ingenting annet enn et mirakel. For disse menneskene er du en helt.

Til enhver tid står mellom 300-400 mennesker i donorkø her i Norge i håp om å kunne leve ved hjelp av et nytt organ, og for mange er organdonasjon det eneste som står mellom liv og død. Organdonasjon er 100% frivillig, men ordningen ville ikke fungert om ingen sa ja. Heldigvis viser undersøkelser at over 80% av nordmenn er positive til organdonasjon, men det betyr ikke at det er nok. Vi trenger alle donorer vi kan få. Vær stolt over at du er donor! Tenk hvis du kan få èn person som skifter mening som en dag kan gi et lite barn et organ som forandrer livet til den lille og som gjør at barnet kan vokse opp og leve et normalt liv.

Det er mye diskusjon og misforståelser rundt organdonasjon, så her tenkte jeg rett og slett å fortelle dere som lurer på hvordan et mulig scenario kan se ut:

En person blir utsatt for en ulykke, blodpropp eller hjerneblødning. Ambulanse blir tilkalt og pasienten fraktes til sykehus. Ambulansepersonell har fokus på å redde liv – de leter ikke etter donorkortet. Legene på sykehuset prøver å redde pasienten. Donasjon er ennå ikke aktuelt. Legene ser at pasienten ikke kan reddes. Nå begynner de å tenke på donasjon. Dette kan skje fra noen timer til dager etter ulykkestidspunktet. Normal prosedyre betyr at pårørende kontaktes ved alvorlige innleggelser. Pasienten dør, men sirkulasjon til organene opprettholdes med respirator. Donorlegen spør pårørende om de kjenner avdødes holdning til donasjon, da kan donorkortet være til hjelp. Det er avdødes vilje som gjelder. Donorteam fra Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, blir kontaktet og kommer ut og henter organene. Transplantasjon blir gjennomført ved landets transplantasjonssykehus, OUS, Rikshospitalet. Inntil syv mennesker kan bli reddet. Etter en donasjon blir det en normal begravelse.

visa-ny-bottomleftlogo

Ønsker du også å bli organdonor? Du kan enten:

  • Fortell dine nærmeste om din avgjørelse. Men du bør også:
  • Laste ned appen Donorkort hvor du fyller ut ditt navn sammen med navn og telefonnummer til to pårørende.
  • Hente en brosjyre på nærmeste legekontor som er en slags bekreftelse på at dine pårørende er kjent med din avgjørelse.

//Statistikk og informasjon er hentet fra www.organdonasjon.no hvor du også kan lese mer.